Palvelut

Kilpailukyvyn parantaminenKappalatavaratuonnanon kuvaVuonna 2002 perustettu Juuti Consulting Oy tarjoaa koko yrityksen ja erityisesti kappaletavaratuotannon kilpailukykyä kehittäviä asiantuntijapalveluita käyttöönne.

Parhaiten palvelemme asiakkaitamme:

  • yrityksen kokonaistehokkuutta ja kilpailukykyä heikentävien juurisyiden tunnistamisessa ja poistamisessa,
  • kokonaistuottavuuden sekä virtaus- ja resurssitehokkuuden kehittämisessä,
  • tilaus-toimitusprosessin tehostamisessa, prosessin läpimenoajan lyhentämisessä ja käyttöpääomatarpeen pienentämisessä,
  • kustannustietoisuuden parantamisessa hyödyntäen toimintolaskennan (ABC) periaatteita,
  • tuotannon oikean toimintamallin eli tuotantokonseptin kehittämisessä sekä
  • yhdessä yrityksen henkilöstön kanssa toteutettavien kehittämisprojektien koordinoimisessa ja ohjaamisessa.